Doroczne warsztaty orzecznicze CARS i SPK - Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Wybierz język strony

  • Polski
  • English
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji Aktualności Doroczne warsztaty orzecznicze CARS i SPK

Doroczne warsztaty orzecznicze CARS i SPK

W dniu 6 grudnia 2023 r. odbyły się kolejne doroczne wspólne warsztaty orzecznicze CARS i SPK.

Pan prof. Maciej Bernatt z Wydziału Zarządzania UW, dyrektor CARS, i pan mec. Maciej Janik z CARS przedstawili na nich wyniki analizy ilościowej i jakościowej dotyczące orzecznictwa polskiego na bazie ostatecznej wersji Raportu nt. sądowej kontroli decyzji Prezesa UOKiK, przygotowanego w ramach międzynarodowego projektu naukowego poświęconego badaniu orzecznictwa we wszystkich państwach członkowskich UE. Następnie pan dr Targański z Katedry Biznesu Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej w SGH przedstawił swój komentarz do wybranych polskich kazusów z ostatnich dwóch lat. Na zakończenie pani mec. Dorota Karczewska z kancelarii WKB Lawyers przedstawiła przegląd orzecznictwa konsumenckiego.

W trakcie dyskusji uczestnicy poświęcili szczególną uwagę wnioskom płynącym z Raportu nt. sądowej kontroli decyzji Prezesa UOKiK dla kierunków ewentualnej reformy modelu tej kontroli. Padły głosy podkreślające, że teza o „czterech instancjach odwoławczych” od decyzji Prezesa UOKiK jest nieprawidłowa i myląca z uwagi na szczególne cechy tego modelu odwoławczego w Polsce. Ponadto apelowano, by nie przenosić do Polski mechanicznie rozwiązań z innych jurysdykcji, gdyż model kontroli sądowej powinien być zawsze dostosowany do cech szczególnych danego systemu prawa. Uczestnicy pochylili się także nad możliwymi ramami prawnymi i praktycznymi rozszerzenia ugodowych rozwiązań w postępowaniach przed Prezesem UOKiK.

Po spotkaniu uczestnicy wzięli udział w świątecznym koktajlu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Twitter (X) Stowarzyszenia Prawa Konkurencji LinkedIn Stowarzyszenia Prawa Konkurencji © 2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl