Nasze cele - Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Wybierz język strony

 • Polski
 • English

Stowarzyszenie ma ambicje stania się forum opiniotwórczym i źródłem informacji zwrotnej dla organów administracji i sądownictwa stosujących prawo konkurencji. Jednocześnie realizując nasz zasadniczy cel krzewienia wiedzy o prawie konkurencji i rozwijania rodzimej doktryny tego prawa, pośrednio wspieramy te organy w ich działalności.

Cele Stowarzyszenia:

 • promowanie idei swobodnej i uczciwej konkurencji;
 • upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych ochrony konkurencji w Polsce i poza jej granicami;
 • popularyzacja przyjętych w Europie standardów prawnych w zakresie ochrony konkurencji, w tym, w szczególności, prawa wspólnotowego;
 • prowadzenie studiów porównawczych w zakresie prawa konkurencji;
 • prowadzenie badań i studiów związanych z porozumieniami międzynarodowymi dotyczącymi prawa konkurencji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • popieranie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie ochrony konkurencji;
 • opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków w zakresie ochrony konkurencji;
 • organizowanie i popieranie organizowanych przez inne podmioty konferencji, seminariów i warsztatów;
 • networking – ułatwianie kontaktów pomiędzy praktykami prawa konkurencji, wymianę myśli i doświadczeń;
 • współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz idei swobodnej i uczciwej konkurencji w kraju i za granicą.
Twitter (X) Stowarzyszenia Prawa Konkurencji LinkedIn Stowarzyszenia Prawa Konkurencji © 2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl