O stowarzyszeniu - Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Wybierz język strony

 • Polski
 • English
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji O stowarzyszeniu

O stowarzyszeniu

 1. Stowarzyszenie Prawa Konkurencji zostało utworzone w dniu 13 września 1994 r. przez Komitet Założycielski w składzie: prof. dr hab. Irena Wiszniewska-Białecka, prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, mec. Włodzimierz Szoszuk, prof. dr hab. Janusz Szwaja oraz prof. Ewa Nowińska.
 2. W skład obecnych władz Stowarzyszenia wchodzą: mec. Agnieszka Stefanowicz-Barańska (prezes zarządu), mec. Anna Gulińska (skarbnik), dr Marta Sendrowicz, mec. Małgorzata Szwaj, mec. Iwona Terlecka, mec. Adrian Bielecki, mec. Robert Gago, mec. Szymon Gołębiowski, mec. Przemysław Rosiak i mec. Piotr Skurzynski (członkowie zarządu) oraz prof. Sławomir Dudzik i mec. Justyna Michalik (członkowie Komisji Rewizyjnej).
 3. Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków – w tym prawników reprezentujących wszystkie największe kancelarie prawnicze w Polsce i działy prawne wiodących przedsiębiorstw, akademików i praktyków, ekonomistów i rzeczników patentowych. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie są: Kochański Zięba i Partnerzy sp.j., Schönherr Stangl Lutz sp.k., Głowacki i Wspólnicy sp.k., Affre i Wspólnicy sp.k., „COMPER” Fornalczyk i Wspólnicy sp.j.
 4. SPK utrzymuje także kontakty z innymi narodowymi stowarzyszeniami prawa konkurencji.

Patronaty SPK

 1. Stowarzyszenie jest partnerem organizowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dorocznego konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą ochrony konkurencji i konsumentów, którego patronem jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Od 2010 r. Stowarzyszenie przyznaje w tym konkursie swoje własne wyróżnienie dla najlepszej pracy magisterskiej z zakresu ochrony konkurencji, a od 2022 roku także w kategorii ochrony konsumentów.   
 2. Od 2012 r. współpracujemy też z UOKiK przy konkursie dla dziennikarzy „Libertas et Auxilium”. 
 3. W 2013 r. Stowarzyszenie objęło patronatem merytorycznym Konkurs Arbitrażowy Lewiatan.
 4. SPK regularnie informuje swoich członków o nowych wydarzeniach w sektorze i patronuje publikacjom, konferencjom i seminariom poświęconym prawu konkurencji.

Grupy Robocze SPK

 1. W dniu 21 marca 2006 r. Stowarzyszenie przedłożyło Prezesowi UOKiK wynik prac Grupy roboczej SPK ds. zmian w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, w postaci propozycji zmian tej ustawy i szeregu aktów wykonawczych do niej.
 2. W dniu 12 stycznia 2007 r. w trakcie warsztatów z udziałem dr Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, ówczesnej dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Europejskiego UOKiK, uczestnicy jako pierwsi dowiedzieli się o uchwaleniu wcześniej tego samego dnia przez Sejm ustawy oraz o najnowszych zmianach do niej wprowadzonych. Mieli też unikalną okazję zwrócić uwagę Urzędu na potrzebę skorygowania pewnych usterek legislacyjnych.
 3. W dniu 3 lipca 2007 r. Stowarzyszenie przedłożyło Prezesowi UOKiK uwagi do projektów rozporządzeń wykonawczych do nowej Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.
 4. W dniu 6 października 2008 r. Stowarzyszenie przedłożyło Prezes UOKiK postulaty nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.
 5. W dniu 2 grudnia 2008 r. członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami UOKiK poświęconym projektowi wytycznych w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję.
 6. W dniu 23 września 2010 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej SPK z dyrekcją DKK UOKiK odnośnie do projektu wyjaśnień w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK; uwagi Stowarzyszenia do projektu tych wytycznych zostały następnie przesłane do Urzędu.
 7. W związku z nowelizacją Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Stowarzyszenie złożyło w UOKiK-u w dniu 6 czerwca 2012 r. i 28 stycznia 2013 r. uwagi do projektu przedstawionego przez Urząd.
 8. W dniu 5 listopada 2018 r. przedłożyliśmy Prezesowi UOKiK stanowisko Stowarzyszenia w sprawie „Projektu z 25 października 2018 r. USTAWA z dnia … o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw”.
 9. W 2018 roku powstała także grupa robocza SPK ds. ewaluacji unijnego rozporządzenia wertykalnego.  W dniu 24 maja 2019 r. grupa ta przedłożyła Komisji Europejskiej uwagi Stowarzyszenia do projektu tego rozporządzenia.
 10. W dniu 30 stycznia 2019 r. grupa robocza SPK przedłożyła Prezesowi UOKiK stanowisko Stowarzyszenia w sprawie „Projektu z 21 stycznia 2019 r. USTAWA z dnia … o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw”.
 11. W styczniu 2021 r. Stowarzyszenie utworzyło grupę roboczą d/s uwag do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z implementacją dyrektywy ECN+.  Grupa przedłożyła swoje uwagi do projektu nowelizacji Prezesowi UOKiK w dniu 5 lutego 2021 r.  Część z nich została uwzględniona przez UOKiK w toku dalszych prac nad projektem.
 12. W związku z nowelizacją ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw w dniu 13 stycznia 2023 r. Stowarzyszenie przedłożyło Prezesowi Urzędu uwagi do projektu przedstawionego przez Urząd.
 13. W dniu 13 kwietnia 2023 r. grupa robocza SPK przedłożyła Prezesowi UOKiK stanowisko Stowarzyszenia w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (RD675).
 14. W dniu 7 października 2023 r. grupa robocza SPK przedłożyła Prezesowi UOKiK stanowisko Stowarzyszenia do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej i z wnioskiem o obniżenie wymiaru kary pieniężnej (RC15).
Twitter (X) Stowarzyszenia Prawa Konkurencji LinkedIn Stowarzyszenia Prawa Konkurencji © 2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl