Składki - Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Wybierz język strony

  • Polski
  • English

Członkowie Stowarzyszenia (osoby fizyczne) oraz członkowie wspierający (osoby prawne) zobowiązani są do wnoszenia rocznych składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej dla osób fizycznych wg stanu na styczeń 2023 roku wynosi 250 PLN. Wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających jest natomiast ustalana indywidualnie i negocjowana z zarządem Stowarzyszenia.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia:

62 1240 6247 1111 0000 4973 5143
Bank Pekao S.A.
Oddział Warszawa
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały dotyczące warunków umarzania składek:

  • „Uchwała Nr 56 Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z dnia 15 grudnia 2022 roku. Zarząd Stowarzyszenia Prawa Konkurencji uchyla Uchwałę Nr 49 zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z dnia 2 lipca 2008 r. i ustanawia zasadę umarzania pracownikom organów administracji składki członkowskiej na podstawie oświadczenia, że w danym roku kalendarzowym członek Stowarzyszenia będący pracownikiem organu administracji nie uzyskiwał stałego dochodu ze źródeł innych niż zatrudnienie w organie administracji.”
  • „Uchwała Nr 57 Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z dnia 15 grudnia 2022 roku. Zarząd Stowarzyszenia Prawa Konkurencji uchyla Uchwałę Nr 46 zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z dnia 2 lipca 2008 r. i ustanawia zasadę umarzania składki członkowskiej studentom na podstawie oświadczenia, że w danym roku posiadają status studenta, zawierającego wskazanie roku nauki, stopnia i kierunku studiów oraz nazwy wydziału i uczelni.”
  • „Uchwała Nr 47 Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z dnia 2 lipca 2008 roku. Zarząd niniejszym ustanawia zasadę umarzania składki członkowskiej „full-time academics” (pełnoetatowi pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższej) na podstawie oświadczenia, że w ostatnim roku kalendarzowym członek Stowarzyszenia będący pełnoetatowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym uczelni wyższej nie uzyskiwał stałego dochodu ze źródeł innych niż akademickie.”
  • „Uchwała Nr 48 Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z dnia 2 lipca 2008 roku. Zarząd niniejszym ustanawia zasadę zwalniania sędziów z obowiązku płacenia składki członkowskiej.”

Załączniki

Twitter (X) Stowarzyszenia Prawa Konkurencji LinkedIn Stowarzyszenia Prawa Konkurencji © 2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl