Konkurs Prezesa UOKiK dla absolwentów/absolwentek - Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Wybierz język strony

  • Polski
  • English
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji Aktualności Konkurs Prezesa UOKiK dla absolwentów/absolwentek

Konkurs Prezesa UOKiK dla absolwentów/absolwentek

Absolwencie / absolwentko: jesteś po prawie, ekonomii, administracji lub zarządzaniu i obroniłeś pracę magisterską na temat ochrony konkurencji lub konsumentów? Zgłoś ją do konkursu Prezesa UOKiK! Masz czas do 30 listopada 2023 r.

Prezes UOKiK po raz 15. organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji i po raz 13. w obszarze ochrony konsumentów. SPK jest partnerem tego konkursu i przyznaje w nim swoje własne wyróżnienia. Laureaci wyróżnienia SPK otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł. Możliwa jest kumulacja nagrody prezesa UOKiK i wyróżnienia SPK, ale zdarza się też, że wyróżnienie SPK otrzymują inne prace niż te nagrodzone przez Prezesa UOKiK. Ponadto za zgodą autorów zwycięskie prace lub ich fragmenty mogą zostać umieszczone na stronie internetowej SPK.

Do obecnej edycji konkursu można zgłosić pracę magisterską napisaną w języku polskim, obronioną między 15 października 2022 r. a 15 października 2023 r. Prace poświęcone ochronie konkurencji powinny dotyczyć praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, pomocy publicznej lub przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Z kolei prace z obszaru ochrony konsumentów – praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwych praktyk rynkowych lub niedozwolonych postanowień wzorców umów.

Przy wyłanianiu laureatów wyróżnienia SPK poza jakością merytoryczną pracy, jej twórczym charakterem i poziomem edytorskim bierzemy pod uwagę znaczenie praktyczne problemu postawionego i analizowanego w pracy. W przypadku wyróżnienia w kategorii ochrona konkurencji dodatkowo bierzemy pod uwagę uwzględnienie w pracy ekonomicznych aspektów stosowania prawa konkurencji.

Zgłoszenie konkursowe zawierające wypełniony formularz, egzemplarz pracy, jednostronne streszczenie i zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy, należy przesłać do UOKiK pocztą elektroniczną, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub operatora pocztowego. Termin zgłaszania prac upływa 30 listopada 2023 r. o godz. 16:15 (decyduje data wpływu). Więcej informacji na stronie uokik.gov.pl.

Twitter (X) Stowarzyszenia Prawa Konkurencji LinkedIn Stowarzyszenia Prawa Konkurencji © 2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl