Webinar „First Super Bock, now Banking Cartel, and what else to expect from Portugal for antitrust” 21 listopada 2023 roku - Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Wybierz język strony

  • Polski
  • English
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji Aktualności Webinar „First Super Bock, now Banking Cartel, and what else to expect from Portugal for antitrust” 21 listopada 2023 roku

Webinar „First Super Bock, now Banking Cartel, and what else to expect from Portugal for antitrust” 21 listopada 2023 roku

Serdecznie zapraszamy członków SPK na warsztaty w formule online w dniu 21 listopada 2023 roku o godz. 17:30 (rejestracja od godz. 17:15), w trakcie których prof. Miguel Sousa Ferro z Wydziału Prawa Uniwersytetu Lizbońskiego omówi wyrok TSUE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie C‑211/22, Super Bock Bebidas, i inne bieżące sprawy przed TSUE wywodzące się z Portugalii. Warsztaty odbędą się w języku angielskim (nie zapewniamy tłumaczenia).

UOKiK praktycznie przecierał szlaki innym organom w UE w ściganiu narzucania cen odsprzedaży – które też na dobre zagościło (by nie powiedzieć rozpanoszyło się) w polskim orzecznictwie antymonopolowym. Nie dziwi zatem, że szybko skupiliśmy uwagę na wyroku w sprawie Super Bock. Jedni z nas oceniali go jako przełomowy, a inni wzruszali ramionami, nie dostrzegając w nim nic nadzwyczajnego. Nie pomogło, że niektórzy komentatorzy wywodzili z niego, że organy antymonopolowe mogą stwierdzić naruszenie prawa konkurencji ze względu na cel tylko pod warunkiem, że wykażą, że ma ono skutki antykonkurencyjne.

Potencjalne znaczenie wyroku w sprawie Super Bock dla orzecznictwa UOKiK i konfuzja narosła wokół jego interpretacji i możliwych implikacji to pierwszy powód, dla którego warto wziąć udział w tych warsztatach, ale nie jedyny. TSUE w tym roku zajmował się bowiem sprawami wywodzącymi się z Portugalii kilkakrotnie. Oprócz kazusu Super Bock Bebidas w samym tylko październiku mieliśmy jeszcze opinię Rzecznika Generalnego Rantos w sprawie C‑298/22, Banco BPN/BIC Português SA, i wyrok Sądu z 26 października 2023 r. w sprawie C-331/21, EDP – Energias de Portugal SA. Co ciekawe, wyrok w sprawie Super Bock i pozostałe wywodzące się z Portugalii sprawy obecnie na warsztacie TSUE mają jeden wspólny leitmotiv – dają asumpt do analizy szerszego, a bardzo obecnie aktualnego problemu identyfikacji naruszeń ze względu na cel, w tym w kontekście sporów o to, czy w prawie konkurencji powinno być mniej, czy więcej formalizmu.

W trakcie naszych warsztatów będziemy mieć unikalną okazję, by posłuchać o tym prosto ze źródła – od wybitnego przedstawiciela portugalskiej doktryny i praktyki prawniczej. Prof. Miguel Sousa Ferro wykłada prawo na Uniwersytecie Lizbońskim, a wcześniej wykładał również na uniwersytetach w Tuluzie, w College of Europe oraz na Universidade Europeia (Portugalia). Jest współdyrektorem portugalskiego czasopisma „Competition & Regulation Journal” i opublikował 6 monografii oraz ponad 100 artykułów w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Jego najnowsze książki to „The EU Antitrust Damages Directive: Transposition in the Member States” (Oxford University Press) oraz „Market Definition in EU Competition Law” (Edward Elgar). Jego kariera obejmowała również kancelarie prawne w Brukseli i Sąd Unii Europejskiej. Był członkiem eksperckich grup roboczych, które wspierały portugalski organ antymonopolowy w przygotowaniu projektów transpozycji dyrektyw 2014/104/UE i 2019/01/UE (ECN+).

Uprzejmie prosimy o uprzednią rejestrację – link do wydarzenia prześlemy osobom zarejestrowanym na dzień przed warsztatami. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: spk@spk.com.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 242 5138.

Uwaga: podczas tego wydarzenia mogą być robione zdjęcia i nagrania. Rejestracja na warsztaty jest równoznaczna z wyrażeniem przez Państwa zgody na publikację Państwa wizerunku na zdjęciach lub nagraniach zarejestrowanych podczas tego wydarzenia w celach reklamowych lub w celu umieszczenia ich na stronie internetowej SPK

Twitter (X) Stowarzyszenia Prawa Konkurencji LinkedIn Stowarzyszenia Prawa Konkurencji © 2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl