Warsztaty dla “Complexity-Minded Antitrust” członków SPK w formule online - Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Wybierz język strony

  • Polski
  • English
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji Aktualności Warsztaty dla “Complexity-Minded Antitrust” członków SPK w formule online

Warsztaty dla “Complexity-Minded Antitrust” członków SPK w formule online

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla członków SPK w formule online w dniu 25 kwietnia 2023 roku o godz. 17:00 (rejestracja od godz. 16:45), w trakcie których prof. Thibault Schrepel wprowadzi nas w świat “Complexity-Minded Antitrust”. Warsztaty odbędą się w języku angielskim (nie zapewniamy tłumaczenia).

Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, DMA i DSA z ich nowym podejściem do rynków cyfrowych, spór między zwolennikami consumer welfare standard i competitive process standard, naciski, by przepisy antymonopolowe chroniły także cele pozaantymonopolowe, takie jak zrównoważony rozwój, prywatność, prawa pracownicze czy pluralizm mediów, tendencje do zaostrzania polityki kontroli koncentracji i ścigania nadużyć pozycji dominującej – nie ma wątpliwości, że jesteśmy świadkami rewolucyjnych przemian w polityce antymonopolowej. Większość z tych zjawisk przypisać można pochodowi ruchu neobrandeisowskiego (a.k.a. hipster antitrust) w ekonomii antymonopolowej. Nazwa ruchu pochodzi od Louisa Brandeisa, sędziego Sądu Najwyższego USA z początku XX wieku. Uważał on, że koncentracja siły rynkowej jest niebezpieczna ze względów ekonomicznych, politycznych i społecznych (The Curse of Bigness), a prawo antymonopolowe nie powinno ograniczać się do krótkowzrocznej dbałości o sam poziom cen dla konsumentów. Zamiast tego powinno ono dążyć do poprawy struktur rynkowych, aby niwelować nierówności dochodowe, zabezpieczać prawa konsumentów czy chronić społeczeństwa przed bezrobociem.

A co, jeśli równolegle szykuje się już kontrrewolucja, która narzuci radykalnie nowy sposób myślenia o naturze konkurencji, którą prawo antymonopolowe ma chronić? I jakie może ona mieć skutki dla polityki antymonopolowej?

Mowa tu o nauce złożoności (complexity theory), która czerpie z nauk przyrodniczych wnioski na temat niepewności i nieliniowości. Od lat 90. toruje ona sobie drogę tak w naukach przyrodniczych, jak i społecznych, od archeologii, geografii i urbanistyki po kulturoznawstwo – a ostatnio także w polityce antymonopolowej. Umożliwia ona zrozumienie konkurencji wykraczające poza redukcjonistyczne opisy rynków i firm proponowane przez zarówno modele neoklasyczne, jak i ich współczesną neobrandeisowską krytykę. Stawia tezę, że obecne metody prawa antymonopolowego są niedostosowane do złożonej gospodarki opartej na wiedzy, z niespotykanymi wcześniej rodzajami i poziomami rosnących zwrotów, pętlami sprzężenia zwrotnego i dynamiką technologiczną. Modele ekonomii złożoności badają, jak nieintuicyjne wyniki na poziomie makro systemu mogą wyłonić się z prostych interakcji na poziomie mikro. Teoria złożoności może też być szczególnie przydatna w określaniu i podejmowaniu wyzwań w zakresie konkurencji wynikających z niepewności w gospodarce cyfrowej.

W świat antymonopolowej złożoności wprowadzi nas prof. Thibault Schrepel – profesor nadzwyczajny prawa na VU Amsterdam i członek Centrum CodeX Uniwersytetu Stanforda, gdzie stworzył projekt „Computational Antitrust” skupiający ponad 65 organów antymonopolowych. Prof. Schrepel zajmuje również stanowiska badawcze i dydaktyczne na Uniwersytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne i Sciences Po Paris; jest alumnem Berkman Center Uniwersytetu Harvarda, członkiem rady naukowej francuskiego Urzędu Regulacji Komunikacji Audiowizualnej i Cyfrowej oraz ekspertem blockchain powołanym do Światowego Forum Ekonomicznego i Banku Światowego. W 2018 roku otrzymał nagrodę „Academic Excellence” Global Competition Review Award. Jest autorem najczęściej pobieranych na świecie artykułów antymonopolowych z lat 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022. Jego ostatnia książka, „Blockchain + Antitrust”, wyszła we wrześniu 2021 roku.

Uprzejmie prosimy o uprzednią rejestrację – link do wydarzenia prześlemy osobom zarejestrowanym na dzień przed warsztatami. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: spk@spk.com.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 242 5138.

Twitter (X) Stowarzyszenia Prawa Konkurencji LinkedIn Stowarzyszenia Prawa Konkurencji © 2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl