Uroczyste wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów - Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Wybierz język strony

  • Polski
  • English
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji Aktualności Uroczyste wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów, organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji. 

W kategorii ochrona konkurencji kapituła przyznała wyróżnienie SPK i nagrodę w wysokości 5 tys. zł brutto pani Milenie Machale, absolwentce Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Dostęp do danych jako przewaga konkurencyjna platformy internetowej na rynkach cyfrowych”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Bogdanowicza.  W tym roku doszło do kumulacji wygranej, ponieważ pani Machała otrzymała za swoją pracę również III nagrodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W kategorii ochrona konsumentów Stowarzyszenie przyznało wyróżnienie i nagrodę w wysokości 5 tys. zł brutto pani Aleksandrze Królikowskiej, absolwentce Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej, za pracę pt. „Nieprawidłowości i nadużycia na rynku funduszy inwestycyjnych”, obronioną pod kierunkiem dr. Czesława Bartłomieja Martysza.

Nagrody Prezesa UOKiK w konkursie na najlepszą pracę magisterską otrzymali:

w kategorii ochrona konkurencji:

  • pani Aleksandra Woźniak, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę pt. „Kontrola koncentracji przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK ze szczególnym uwzględnieniem joint venture na przykładzie decyzji DKK-178/2020 w sprawie Nord Stream 2”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Artura Żurawika, prof. UJ (II nagroda);
  • pani Milena Machała, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę pt. „Dostęp do danych jako przewaga konkurencyjna platformy internetowej na rynkach cyfrowych”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Bogdanowicza, prof. UW (III nagroda);
  • pani Łucja Olszewska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę pt. „Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, obronioną pod kierunkiem dr hab. Anny Zawidzkiej-Łojek, prof. UW (I nagroda);
  • pani Anna Majer, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, za pracę pt. „Naruszenie prawa konkurencji a roszczenia o naprawienie szkody”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Adama Bieranowskiego, prof. UWM (Wyróżnienie Prezesa UOKiK);

w kategorii ochrona konsumentów:

  • pan Jakub Jasiński, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę pt. „Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy kredytu w świetle zasady równowagi kontraktowej stron w prawie Unii Europejskiej”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka (I nagroda);
  • pani Eliza Onisko, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę pt. „Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Brzozowskiego (II nagroda) oraz
  • pani Maria Kurkowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, za pracę pt. „Ograniczenia reklamy skierowanej do dzieci w prawie Unii Europejskiej i w ramach samoregulacji przedsiębiorców”, obronioną pod kierunkiem dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ (III nagroda).

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom! 

UOKiK – Urząd – Informacje ogólne – Aktualności – Nagrody Prezesa UOKiK dla najlepszych prac magisterskich

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

Twitter (X) Stowarzyszenia Prawa Konkurencji LinkedIn Stowarzyszenia Prawa Konkurencji © 2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl