prof. Richard Whish - przegląd najnowszych wydarzeń w unijnym prawie konkurencji w okresie od 1 marca 2022 r. do 6 marca 2023 r.  - Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Wybierz język strony

  • Polski
  • English
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji Aktualności prof. Richard Whish – przegląd najnowszych wydarzeń w unijnym prawie konkurencji w okresie od 1 marca 2022 r. do 6 marca 2023 r. 

prof. Richard Whish – przegląd najnowszych wydarzeń w unijnym prawie konkurencji w okresie od 1 marca 2022 r. do 6 marca 2023 r. 

7 marca 2023 r. odbyły się warsztaty online Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, na których prof. Richard Whish – Emeritus Professor prawa na King’s College London, QC Honoris Causa, były dyrektor OFT i autor niezliczonych publikacji z zakresu prawa konkurencji – dokonał przeglądu najnowszych wydarzeń w unijnym prawie konkurencji w okresie od 1 marca 2022 r. do 6 marca 2023 r. 

Prof. Whish omówił: z zakresu art. 101 TfUE – toczące się przed Komisją sprawy horyzontalne i wertykalne, decyzje kartelowe oraz wyroki Sądu i Trybunału Sprawiedliwości; z zakresu art. 102 TfUE – toczące się przed Komisją sprawy oraz wyroki Sądu i Trybunału Sprawiedliwości.  W zakresie praktyki i procedury prelegent skomentował wyroki Sądu i Trybunału Sprawiedliwości oraz decyzje zobowiązaniowe Komisji, konsultacje Komisji, nowe wytyczne Komisji oraz niedawno zakończone i będące w toku inicjatywy legislacyjne i proceduralne.  Omówiliśmy również pokrótce będące w toku odesłania na mocy art. 267 TfUE.  W obszarze kontroli koncentracji prof. Whish poruszył ostatnio zakończone i będące w toku postępowania w fazie II oraz orzeczenia Sądu, a także konsultację Komisji w sprawie środków upraszczających kontrolę koncentracji w UE.

Szczególną uwagę i pytania uczestników przyciągnęły sprawy: C449/21 Towercast v Autorité de la Concurrence, C-680/20 Unilever Italia Mkt. Operations Srl v AGCM oraz C-252/21 Facebook v Bundeskartellamt.  Uczestncy dyskutowali też o możliwych przyczynach wyraźnego wzrostu ilości spraw dotyczących nadużycia pozycji dominującej, granicach przydatności definicji rynków relewantnych w analizie antymonopolowej w kontekście konsultacji Komisji nt. nowych wytycznych o definiowaniu rynków oraz o odwołaniach proceduralnych dotyczących przeszukań.

Prof. Whish obiecał, że wroci do nas w kolejnym roku z nowym przeglądem wydarzeń w unijnym prawie konkurencji.

Twitter (X) Stowarzyszenia Prawa Konkurencji LinkedIn Stowarzyszenia Prawa Konkurencji © 2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl