Modyfikowacja uchwały o zasadach umarzania składek SPK - Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Wybierz język strony

  • Polski
  • English
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji Aktualności Modyfikowacja uchwały o zasadach umarzania składek SPK

Modyfikowacja uchwały o zasadach umarzania składek SPK

Informujemy, że na ostatnim zebraniu zarząd zmodyfikował uchwałę o zasadach umarzania składek SPK dla studentów w ten sposób, że od 1 stycznia 2023 r. umarzamy studentom składkę członkowską na podstawie samego oświadczenia, że w danym roku posiadają status studenta (przy czym oświadczenie powinno wskazywać rok nauki, stopień i kierunek studiów oraz nazwę wydziału i uczelni).

Znieśliśmy zatem wymóg braku zatrudnienia w kancelarii lub firmie konsultingowej w ostatnim roku kalendarzowym.  Proszę szerzyć tę świąteczną nowinę wśród studentów!

Twitter (X) Stowarzyszenia Prawa Konkurencji LinkedIn Stowarzyszenia Prawa Konkurencji © 2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl