Kolejna edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów organizowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Wybierz język strony

  • Polski
  • English
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji Aktualności Kolejna edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów organizowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kolejna edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów organizowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wystartowała kolejna edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów organizowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stowarzyszenie Prawa Konkurencji jest partnerem konkursu, a patronem Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Od 2010 r. Stowarzyszenie przyznaje w tym konkursie swoje własne wyróżnienie dla najlepszej pracy magisterskiej z zakresu ochrony konkurencji, a od tego roku także w kategorii ochrony konsumentów.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi studentów na problematykę ochrony konsumentów i konkurencji. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły prawo lub inny kierunek – ekonomię, administrację czy zarządzanie. Prace z zakresu ochrony konkurencji powinny poruszać zagadnienia dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, pomocy publicznej lub przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Zkolei opracowania z obszaru ochrony konsumentów powinny dotyczyć praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolonych postanowień wzorców umów lub nieuczciwych praktyk rynkowych.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską czekają nagrody:

  • za zajęcie I miejsca 7 tys. zł,
  • za zajęcie II miejsca 5 tys. zł,
  • za zajęcie III miejsca 3 tys. zł.

Ponadto osoba, która zdobędzie wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł. Możliwa jest kumulacja nagrody prezesa UOKiK i wyróżnienia SPK, ale zdarza się też, że wyróżnienie SPK otrzymują inne prace niż te nagrodzone przez Prezesa UOKiK.

Finaliści konkursu otrzymują nie tylko nagrody finansowe. Jedną z gratyfikacji mogą być również płatne, trzymiesięczne praktyki absolwenckie w UOKiK. Ponadto za zgodą autorów zwycięskie prace lub ich fragmenty mogą zostać umieszczone na stronie internetowej SPK.

Zgłoszenie do konkursu na najlepszą pracę magisterską powinno uwzględniać:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • egzemplarz pracy,
  • jednostronne streszczenie,
  • wydane przez władze uczelni zaświadczenie potwierdzające termin obrony i temat pracy.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php#faq3420.

Komplet powyższych dokumentów w przypadku pracy magisterskiej możesz wysłać mailem, przez ePUAP, pocztą lub złożyć w kancelarii Urzędu do 30 listopada 2022 r. do godziny 16:15. Na kopercie lub w tytule maila dopisz odpowiednio „Konkurs na pracę magisterską ― DK ― konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską ― DK ― konsumenci”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Szczegóły konkursu, regulaminy i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php#faq3420, a regulamin wyróżnień SPK na stronie SPK Regulamin wyróżnień SPK w konkursie UOKiK 26.10.22(11574379.2).

Twitter (X) Stowarzyszenia Prawa Konkurencji LinkedIn Stowarzyszenia Prawa Konkurencji © 2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl