english

Składki

Polecamy

Członkowie Stowarzyszenia (osoby fizyczne) oraz członkowie wspierający (osoby prawne) zobowiązani są do wnoszenia rocznych składek członkowskich.  Wysokość składki członkowskiej dla osób fizycznych wg stanu na wrzesień 2017 roku wynosi 250 PLN. Wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających jest natomiast ustalana indywidualnie i negocjowana z zarządem Stowarzyszenia.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia:

62 1240 6247 1111 0000 4973 5143
Bank Pekao S.A., Oddział Warszawa
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

  • W dniu 2 lipca 2008 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały dotyczące warunków umarzania składek.
 
  1. „Uchwała Nr 46 Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z dnia 2 lipca 2008 roku.
  2. Zarząd niniejszym ustanawia zasadę umarzania składki członkowskiej studentom na podstawie oświadczenia, że w ostatnim roku kalendarzowym członek Stowarzyszenia będący studentem nie był zatrudniony w kancelarii ani w firmie konsultingowej.”
  3. „Uchwała Nr 47 Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z dnia 2 lipca 2008 roku.
  4. Zarząd niniejszym ustanawia zasadę umarzania składki członkowskiej „full-time academics” (pełnoetatowi pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższej) na podstawie oświadczenia, że w ostatnim roku kalendarzowym członek Stowarzyszenia będący pełnoetatowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym uczelni wyższej nie uzyskiwał stałego dochodu ze źródeł innych niż akademickie.”
  5. „Uchwała Nr 48 Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z dnia 2 lipca 2008 roku.
  6. Zarząd niniejszym ustanawia zasadę zwalniania sędziów z obowiązku płacenia składki członkowskiej.”
  7. „Uchwała Nr 49 Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z dnia 2 lipca 2008 roku.
  8. Zarząd niniejszym ustanawia zasadę umarzania pracownikom urzędów państwowych składki członkowskiej na podstawie oświadczenia, że w danym roku kalendarzowym członek Stowarzyszenia będący pracownikiem urzędu państwowego nie uzyskiwał dochodu ze źródeł innych niż zatrudnienie w urzędzie państwowym.”

 


Nasz profil na stronie LinkedIn

PUBLIKACJE

„Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji. Prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach”, dr Jan Szczodrowski (wyd. Wolters Kluwer S.A., 2015)

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2021 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji