english

Nasze cele

Polecamy

Stowarzyszenie ma ambicje stania się forum opiniotwórczym i źródłem informacji zwrotnej dla organów administracji i sądownictwa stosujących prawo konkurencji. Jednocześnie realizując nasz zasadniczy cel krzewienia wiedzy o prawie konkurencji i rozwijania rodzimej doktryny tego prawa, pośrednio wspieramy te organy w ich działalności.

Cele Stowarzyszenia:

  1. - promowanie idei swobodnej i uczciwej konkurencji;
  2. - upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych ochrony konkurencji w Polsce i poza jej granicami;
  3. - popularyzacja przyjętych w Europie standardów prawnych w zakresie ochrony konkurencji, w tym, w szczególności, prawa wspólnotowego;
  4. - prowadzenie studiów porównawczych w zakresie prawa konkurencji;
  5. - prowadzenie badań i studiów związanych z porozumieniami międzynarodowymi dotyczącymi prawa konkurencji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  1. - popieranie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie ochrony konkurencji;
  2. - opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków w zakresie ochrony konkurencji;
  3. - organizowanie i popieranie organizowanych przez inne podmioty konferencji, seminariów i warsztatów;
  4. - networking - ułatwianie kontaktów pomiędzy praktykami prawa konkurencji, wymianę myśli i doświadczeń;
  5. - współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz idei swobodnej i uczciwej konkurencji w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji