english

Jak zostać naszym członkiem

Polecamy

  • Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.  Osoby prawne mogą ubiegać się o status członka wspierającego Stowarzyszenie.
  • Obecnie członkami Stowarzyszenia są praktycy – adwokaci i radcowie prawni z kancelarii prawniczych i przedsiębiorstw, ekonomiści m.in. z firm konsultingowych zajmujących się problematyką konkurencji oraz rzecznicy patentowi zajmujący się na co dzień problematyką prawa konkurencji, a także pracownicy naukowi prowadzący badania z tego zakresu (łącznie ok. 350 osób wg stanu na wrzesień 2017).  Nie ma jednak wymogu posiadania wykształcenia prawniczego.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani członkostwem w Stowarzyszeniu Prawa Konkurencji, prosimy o:

  1. 1. wypełnienie deklaracji członkowskiej 
    (w przypadku osób fizycznych)

Celem uzyskania kopii deklaracji członkowskiej, możecie Państwo również skontaktować się z panią Agnieszką Stefanowicz-Barańską: 

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 – 351 Warszawa

Tel.:    (22) 24 25 138
Fax:   (22) 24 25 242

E-mail: agnieszka.baranska@dentons.com

  1. 2. sporządzenie krótkiego uzasadnienia zainteresowania prawem konkurencji (należy np. wykazać się praktycznym lub naukowym doświadczeniem w prawie konkurencji) lub pozyskanie rekomendacji od innego członka Stowarzyszenia.
  2. 3. odesłanie wypełnionej deklaracji i uzasadnienia zainteresowania prawem konkurencji bądź rekomendacji członka SPK pani Agnieszce Stefanowicz-Barańskiej (adres powyżej).

* W przypadku osób prawnych zainteresowanych członkostwem wspierającym – prosimy o kontakt z zarządem Stowarzyszenia za pośrednictwem pani Agnieszki Stefanowicz-Barańskiej (adres jak wyżej).


Nasz profil na stronie LinkedIn

PUBLIKACJE

„Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji. Prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach”, dr Jan Szczodrowski (wyd. Wolters Kluwer S.A., 2015)

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2022 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji