english

Jak zostać naszym członkiem

Polecamy

  • Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.  Osoby prawne mogą ubiegać się o status członka wspierającego Stowarzyszenie.
  • Obecnie członkami Stowarzyszenia są praktycy – adwokaci i radcowie prawni z kancelarii prawniczych i przedsiębiorstw, ekonomiści m.in. z firm konsultingowych zajmujących się problematyką konkurencji oraz rzecznicy patentowi zajmujący się na co dzień problematyką prawa konkurencji, a także pracownicy naukowi prowadzący badania z tego zakresu (łącznie ok. 300 osób wg stanu na grudzień 2022).  Nie ma jednak wymogu posiadania wykształcenia prawniczego.

Jeśli są Państwo zainteresowani członkostwem w Stowarzyszeniu Prawa Konkurencji, prosimy o:

  1. 1. wypełnienie deklaracji członkowskiej 
    (w przypadku osób fizycznych)

Celem uzyskania kopii deklaracji członkowskiej, mogą Państwo również skontaktować się z panią Dorotą Majchrzak: 

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 – 351 Warszawa

Tel.:    (22) 24 25 138
Fax:   (22) 24 25 242

E-mail:dorota.majchrzak@dentons.com 

  1. 2. sporządzenie krótkiego uzasadnienia zainteresowania prawem konkurencji (należy np. wykazać się praktycznym lub naukowym doświadczeniem w prawie konkurencji) lub pozyskanie rekomendacji od innego członka Stowarzyszenia.
  2. 3. odesłanie wypełnionej deklaracji i uzasadnienia zainteresowania prawem konkurencji bądź rekomendacji członka SPK pani Dorocie Majchrzak (adres powyżej).

* W przypadku osób prawnych zainteresowanych członkostwem wspierającym – prosimy o kontakt z zarządem Stowarzyszenia za pośrednictwem pani Doroty Majchrzak (adres jak wyżej).

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji