english

SPK

Polecamy

 
 1. Stowarzyszenie Prawa Konkurencji zostało utworzone w dniu 13 września 1994 r. przez Komitet Założycielski w składzie: prof. dr hab. Irena Wiszniewska-Białecka, prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, mec. Włodzimierz Szoszuk, prof. dr hab. Janusz Szwaja oraz prof. Ewa Nowińska.
 2. W skład obecnych władz Stowarzyszenia wchodzą: mec. Agnieszka Stefanowicz-Barańska (prezes zarządu), mec. Anna Gulińska, dr Marta Sendrowicz, mec. Małgorzata Szwaj, prof. Janusz Szwaja i mec. Iwona Terlecka (członkowie zarządu) oraz prof. Sławomir Dudzik, mec. Robert Gago i mec. Justyna Michalik (członkowie Komisji Rewizyjnej).
 3. Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 350 członków – w tym prawników reprezentujących wszystkie największe kancelarie prawnicze w Polsce i działy prawne wiodących przedsiębiorstw, akademików i praktyków, ekonomistów i rzeczników patentowych. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie są: Radwan-Röhrenschef sp.k., Kochański Zięba i Partnerzy sp.j., Schönherr Stangl Lutz sp.k., Głowacki i Wspólnicy sp.k., Affre i Wspólnicy sp.k., „COMPER” Fornalczyk i Wspólnicy sp.j. i JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.j.
 4. SPK utrzymuje także kontakty z innymi narodowymi stowarzyszeniami prawa konkurencji.

Patronaty SPK

 1. Od 2009 r. Stowarzyszenie współorganizuje z UOKiK konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji i przyznaje swoją nagrodę dla najlepszej pracy magisterskiej w ramach tego konkursu.  Od 2012 r. współpracujemy też z UOKiK przy konkursie dla dziennikarzy „Libertas et Auxilium”.  W 2013 r. Stowarzyszenie objęło patronatem merytorycznym Konkurs Arbitrażowy Lewiatan.
 2. SPK regularnie informuje swoich członków o nowych wydarzeniach w sektorze i patronuje publikacjom, konferencjom i seminariom poświęconym prawu konkurencji.

Grupy Robocze SPK

 1. W dniu 21 marca 2006 r. Stowarzyszenie przedłożyło Prezesowi UOKiK wynik prac Grupy roboczej SPK ds. zmian w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, w postaci propozycji zmian tej ustawy i szeregu aktów wykonawczych do niej.
 2. W dniu 12 stycznia 2007 r. w trakcie warsztatów z udziałem dr Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, ówczesnej dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Europejskiego UOKiK, uczestnicy jako pierwsi dowiedzieli się o uchwaleniu wcześniej tego samego dnia przez Sejm ustawy oraz o najnowszych zmianach do niej wprowadzonych. Mieli też unikalną okazję zwrócić uwagę Urzędu na potrzebę skorygowania pewnych usterek legislacyjnych.
 3. W dniu 3 lipca 2007 r. Stowarzyszenie przedłożyło Prezesowi UOKiK uwagi do projektów rozporządzeń wykonawczych do nowej Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.
 4. W dniu 6 października 2008 r. Stowarzyszenie przedłożyło Prezes UOKiK postulaty nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.
 5. W dniu 2 grudnia 2008 r. członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami UOKiK poświęconym projektowi wytycznych w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję.
 6. W dniu 23 września 2010 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej SPK z dyrekcją DKK UOKiK odnośnie do projektu wyjaśnień w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK; uwagi Stowarzyszenia do projektu tych wytycznych zostały następnie przesłane do Urzędu.
 7. W związku z nowelizacją Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Stowarzyszenie złożyło w UOKiK-u w dniu 6 czerwca 2012 r. i 28 stycznia 2013 r. uwagi do projektu przedstawionego przez Urząd.

 


Nasz profil na stronie LinkedIn

PUBLIKACJE

„Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji. Prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach”, dr Jan Szczodrowski (wyd. Wolters Kluwer S.A., 2015)

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2021 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji