english

Polityka prywatności

Polecamy

Informacja na temat danych osobowych

Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, c/o Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Zajęcza 4, 00 - 351 Warszawa, e-mail: spk@spk.com.pl.

Dokładamy starań, aby jak najlepiej chronić Państwa dane.  Dane te będą przechowywane na rzecz Stowarzyszenia przez podmioty zapewniające odpowiedni poziom ochrony. 

Dane podane przy rejestracji na wydarzenie

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu udziału w wydarzeniu oraz, jeśli Państwo o to poproszą, wystawienia Państwu zaświadczenia o uczestnictwie.  Dane będą przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę wyrażoną poprzez rejestrację na wydarzenie albo poprzez zgłoszenie prośby o wystawienie zaświadczenia o uczestnictwie.  Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi rejestrację na wydarzenie i wystawienie zaświadczenia.

W związku z przetwarzaniem powyższych danych przysługuje Państwu prawo do:

  1. cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody),

  2. żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz

  3. wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotowi udostępniającemu pomieszczenie, w którym odbywa się wydarzenie.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w danym wydarzeniu.

Zdjęcia

Podczas wydarzeń Stowarzyszenia mogą być wykonywane zdjęcia celem upamiętnienia eventu na stronie internetowej Stowarzyszenia - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, jakim jest promowanie jego działalności.

W związku z przetwarzaniem powyższych danych przysługuje Państwu prawo do:

  1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych,

  2. żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz

  3. wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

Zdjęcia mogą być przetwarzane przez okres 10 lat od ich pierwszej publikacji.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji