english

Archiwum

Polecamy

7 lipca 2004 roku

2004-07-07


W konkluzji ożywionej dyskusji, jaka rozgorzała w końcowej części warsztatów, stwierdzono, że w praktyce o sposobie interpretacji pojęcia wpływu na handel rozstrzygnie orzecznictwo. Dużą cześć dyskusji poświęcono rozważaniom, który porządek prawny - narodowy czy wspólnotowy - należy stosować do praktyki antykonkurencyjnej o charakterze ciągłym, rozpoczętej przed 1 maja 2004, a trwającej nadal już po wejściu Polski do UE.

Category: pl
Posted by: admin

Pani mecenas Anna Maria Pukszto jest radcą prawnym i członkiem Departamentu Prawa Konkurencji w kancelarii prawniczej Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. k. w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu klientom w sprawach antymonopolowych, z zakresu nieuczciwej konkurencji, pomocy publicznej oraz kontroli koncentracji. Zajmuje się także postępowaniami sądowymi.

W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób, a w tym członkowie Stowarzyszenia i pracownicy UOKiK. Obecni byli także przedstawiciele prasy. Uczestnicy (liczy się rzeczywista obecność, a nie samo zgłoszenie na warsztaty) zainteresowani otrzymaniem elektronicznej wersji prezentacji p. mec. Pukszto proszeni są o kontakt pod adresem mailowym Stowarzyszenia: spk@spk.com.pl.


Nasz profil na stronie LinkedIn

PUBLIKACJE

„Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji. Prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach”, dr Jan Szczodrowski (wyd. Wolters Kluwer S.A., 2015)

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

c/o Dentons
Rondo ONZ 1, XXX piętro
00 - 124 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2019 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji