english

Aktualności

Polecamy

28 stycznia 2013 roku

2013-01-28


Category: pl
Posted by: admin

W związku z opublikowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 21 listopada 2012 roku projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz zaproszeniem Prezesa UOKiK do zgłaszania uwag do projektu, została reaktywowana grupa robocza Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Po intensywnych pracach członków zespołu uzgodnione stanowisko zostało złożone w Urzędzie w dniu 28 stycznia 2013 roku.

Dokumenty na ten temat

Stanowisko grupy roboczej SPK.pdf

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji