english

Aktualności

Polecamy

28 lutego 2013 roku

2013-02-28


W dniu 28 lutego br. odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pt. „Zapobieganie naruszeniom prawa ochrony konkurencji jako element polityki compliance przedsiębiorstwa”.

Category: pl
Posted by: admin

Warsztaty poprowadził pan Wojciech Kowalewski, Dyrektor Działu Prawnego & Compliance oraz członek zarządu firmy Siemens Sp. z o.o. wraz z panią Anną Salamon-Branicką, członkiem Działu Prawnego Siemens Sp. z o.o. W trakcie warsztatów mec. Kowalewski omówił funkcjonowanie programów compliance w przedsiębiorstwach na przykładzie programu compliance grupy Siemens, który można uznać za wzorcowy.Prezentacja stała się przyczynkiem do dyskusji na temat optymalnej struktury programów compliance i ich roli – m.in. na tle planów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wprowadzenia indywidualnej odpowiedzialności osób zajmujących stanowiska kierownicze w firmach z tytułu naruszeń antymonopolowych.Prezentacja była też bardzo szczegółowa i praktyczna, a uczestnicy mieli okazję zadać prelegentom dalsze pytania dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania programu compliance w Siemens Sp. z o.o..

Pan Wojciech Kowalewski jest radcą prawnym od ponad 10 lat związanym z grupą Siemens w Polsce. Kieruje pracą zespołu prawników obsługujących działania biznesowe Siemens w zakresie infrastruktury, energetyki, przemysłu oraz ochrony zdrowia. Zapewniał wsparcie prawne w wielu projektach realizowanych w tych sektorach, jak również w licznych transakcjach M&A.

Anna Salamon – Branicka jest radcą prawnym w Siemens sp. z o.o.,z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze spółek kapitałowych zdobytym w międzynarodowych korporacjach (poprzednio Makro Cash and Carry Polska S.A. i inne podmioty z Grupy Metro AG). Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji, a także w prawie procesowym (prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi). Interesuje się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, aktualnie jest słuchaczem Podyplomowych Studiów Mediacji, Negocjacji i Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji