english

Aktualności

Polecamy

4 marca 2013 roku

2013-03-04


Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Prawa Konkurencji objęło patronatem merytorycznym drugą edycję Konkursu Arbitrażowego Lewiatan, pierwszego polskiego konkursu arbitrażowego typu ‘moot court’.

Category: pl
Posted by: admin

Konkurs organizowany jest przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP), zaś jego adresatami są aplikanci adwokaccy i radcowscy z całej Polski. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Jego uczestnicy wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy, przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują strony podczas symulowanych rozpraw. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej SA Lewiatan (http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/Konkurs-Arbitrazowy-Lewiatan).

Pierwsza edycja Konkursu spotkała się z ogromnym odzewem, co napawa optymizmem i wskazuje na zainteresowanie i potrzebę pogłębiania wiedzy z dziedziny alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Tegoroczna edycja będzie dotyczyła sporu związanego z prawem konkurencji, co daje możliwość zwiększenia zainteresowania młodego pokolenia prawników prawem konkurencji i pogłębienia przez nich wiedzy w zakresie skomplikowanych kwestii teoretycznych związanych z ochroną konkurencji.

Aby zwiększyć walor edukacyjny całego wydarzenia, organizatorzy zapraszają członków naszego stowarzyszenia do udziału w Konkursie w charakterze arbitrów. Rolą arbitrów w ramach etapu pisemnego Konkursu jest ocenianie dwóch pozwów i dwóch odpowiedzi na pozew (każde pismo o maksymalnej objętości 20 stron). Według terminarza arbitrzy otrzymaliby pozwy, które mają ocenić, po 11 marca br., a odpowiedzi na pozew – po 8 kwietnia br., natomiast termin nadsyłania ocen upływałby 26 kwietnia br. Ponadto, arbitrzy oceniają wystąpienia uczestników podczas symulowanych rozpraw, których przeprowadzenie planowane jest na 23 maja br. W trakcie rozprawy arbitrzy mają prawo zadawania pytań uczestnikom, a po jej zakończeniu przekazują uczestnikom komentarze do ich wystąpień, co ma istotne edukacyjne znaczenie. Aby ułatwić arbitrom przygotowanie do tej roli, organizatorzy Konkursu przekażą arbitrom materiały pomocnicze, zawierające m.in. podsumowanie stanu faktycznego sprawy oraz główne problemy prawne sporu.

Uczestnicy zeszłorocznej edycji Konkursu, dzieląc się swoim wrażeniami, podkreślali m. in. aspekt szkoleniowy inicjatywy – Konkurs daje możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonymi prawnikami, których uwagi i porady stanowią nieocenioną pomoc na drodze samodoskonalenia się. Gorąco zachęcamy do wzięciem udziału w Konkursie w charakterze arbitra. Jest tylko jeden wymóg formalny – arbitrem może być adwokat, radca prawny lub osoba posiadająca tytuł naukowy doktora nauk prawnych.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji