english

Aktualności

Polecamy

31 października 2023 roku

2023-10-31


Webinar „First Super Bock, now Banking Cartel, and what else to expect from Portugal for antitrust” 21 listopada 2023 r.

Serdecznie zapraszamy członków SPK na warsztaty w formule online w dniu 21 listopada 2023 roku o godz. 17:30 (rejestracja od godz. 17:15), w trakcie których prof. Miguel Sousa Ferro z Wydziału Prawa Uniwersytetu Lizbońskiego omówi wyrok TSUE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie C‑211/22, Super Bock Bebidas, i inne bieżące sprawy przed TSUE wywodzące się z Portugalii.  Warsztaty odbędą się w języku angielskim (nie zapewniamy tłumaczenia).

Category: pl
Posted by: spk

UOKiK praktycznie przecierał szlaki innym organom w UE w ściganiu narzucania cen odsprzedaży – które też na dobre zagościło (by nie powiedzieć rozpanoszyło się) w polskim orzecznictwie antymonopolowym. Nie dziwi zatem, że szybko skupiliśmy uwagę na wyroku w sprawie Super Bock. Jedni z nas oceniali go jako przełomowy, a inni wzruszali ramionami, nie dostrzegając w nim nic nadzwyczajnego. Nie pomogło, że niektórzy komentatorzy wywodzili z niego, że organy antymonopolowe mogą stwierdzić naruszenie prawa konkurencji ze względu na cel tylko pod warunkiem, że wykażą, że ma ono skutki antykonkurencyjne.

Potencjalne znaczenie wyroku w sprawie Super Bock dla orzecznictwa UOKiK i konfuzja narosła wokół jego interpretacji i możliwych implikacji to pierwszy powód, dla którego warto wziąć udział w tych warsztatach, ale nie jedyny. TSUE w tym roku zajmował się bowiem sprawami wywodzącymi się z Portugalii kilkakrotnie. Oprócz kazusu Super Bock Bebidas w samym tylko październiku mieliśmy jeszcze opinię Rzecznika Generalnego Rantos w sprawie C‑298/22, Banco BPN/BIC Português SA, i wyrok Sądu z 26 października 2023 r. w sprawie C-331/21, EDP - Energias de Portugal SA. Co ciekawe, wyrok w sprawie Super Bock i pozostałe wywodzące się z Portugalii sprawy obecnie na warsztacie TSUE mają jeden wspólny leitmotiv - dają asumpt do analizy szerszego, a bardzo obecnie aktualnego problemu identyfikacji naruszeń ze względu na cel, w tym w kontekście sporów o to, czy w prawie konkurencji powinno być mniej, czy więcej formalizmu.

W trakcie naszych warsztatów będziemy mieć unikalną okazję, by posłuchać o tym prosto ze źródła – od wybitnego przedstawiciela portugalskiej doktryny i praktyki prawniczej. Prof. Miguel Sousa Ferro wykłada prawo na Uniwersytecie Lizbońskim, a wcześniej wykładał również na uniwersytetach w Tuluzie, w College of Europe oraz na Universidade Europeia (Portugalia). Jest współdyrektorem portugalskiego czasopisma "Competition & Regulation Journal" i opublikował 6 monografii oraz ponad 100 artykułów w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Jego najnowsze książki to "The EU Antitrust Damages Directive: Transposition in the Member States" (Oxford University Press) oraz "Market Definition in EU Competition Law" (Edward Elgar). Jego kariera obejmowała również kancelarie prawne w Brukseli i Sąd Unii Europejskiej. Był członkiem eksperckich grup roboczych, które wspierały portugalski organ antymonopolowy w przygotowaniu projektów transpozycji dyrektyw 2014/104/UE i 2019/01/UE (ECN+).

Uprzejmie prosimy o uprzednią rejestrację – link do wydarzenia prześlemy osobom zarejestrowanym na dzień przed warsztatami.  Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: spk@spk.com.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 242 5138.

Uwaga: podczas tego wydarzenia mogą być robione zdjęcia i nagrania.  Rejestracja na warsztaty jest równoznaczna z wyrażeniem przez Państwa zgody na publikację Państwa wizerunku na zdjęciach lub nagraniach zarejestrowanych podczas tego wydarzenia w celach reklamowych lub w celu umieszczenia ich na stronie internetowej SPK

 

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji