english

Aktualności

Polecamy

22 czerwca 2023 roku

2023-06-22


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów, organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji. 

Category: pl
Posted by: spk

W kategorii ochrona konkurencji kapituła przyznała wyróżnienie SPK i nagrodę w wysokości 5 tys. zł brutto pani Milenie Machale, absolwentce Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Dostęp do danych jako przewaga konkurencyjna platformy internetowej na rynkach cyfrowych”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Bogdanowicza.  W tym roku doszło do kumulacji wygranej, ponieważ pani Machała otrzymała za swoją pracę również III nagrodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W kategorii ochrona konsumentów Stowarzyszenie przyznało wyróżnienie i nagrodę w wysokości 5 tys. zł brutto pani Aleksandrze Królikowskiej, absolwentce Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej, za pracę pt. "Nieprawidłowości i nadużycia na rynku funduszy inwestycyjnych", obronioną pod kierunkiem dr. Czesława Bartłomieja Martysza.

Nagrody Prezesa UOKiK w konkursie na najlepszą pracę magisterską otrzymali:

  • w kategorii ochrona konkurencji:

pani Łucja Olszewska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę pt. „Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, obronioną pod kierunkiem dr hab. Anny Zawidzkiej-Łojek, prof. UW (I nagroda);

pani Aleksandra Woźniak, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę pt. „Kontrola koncentracji przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK ze szczególnym uwzględnieniem joint venture na przykładzie decyzji DKK-178/2020 w sprawie Nord Stream 2”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Artura Żurawika, prof. UJ (II nagroda);

pani Milena Machała, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę pt. „Dostęp do danych jako przewaga konkurencyjna platformy internetowej na rynkach cyfrowych”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Bogdanowicza, prof. UW (III nagroda);

pani Anna Majer, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, za pracę pt. „Naruszenie prawa konkurencji a roszczenia o naprawienie szkody”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Adama Bieranowskiego, prof. UWM (Wyróżnienie Prezesa UOKiK);

  • w kategorii ochrona konsumentów:

pan Jakub Jasiński, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę pt. „Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy kredytu w świetle zasady równowagi kontraktowej stron w prawie Unii Europejskiej”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka (I nagroda);

pani Eliza Onisko, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę pt. „Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Brzozowskiego (II nagroda) oraz

pani Maria Kurkowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, za pracę pt. „Ograniczenia reklamy skierowanej do dzieci w prawie Unii Europejskiej i w ramach samoregulacji przedsiębiorców”, obronioną pod kierunkiem dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ (III nagroda).

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom! 

UOKiK - Urząd - Informacje ogólne - Aktualności - Nagrody Prezesa UOKiK dla najlepszych prac magisterskich

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

Zdjęcia

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji