english

Archiwum

Polecamy

8 grudnia 2010 roku

2010-12-08


W dniu 8 grudnia 2010 roku odbyły się warsztaty Stowarzyszenia pt. "Między kijem a marchewką – nakładanie kar czy stosowanie środków skutkujących pożądanymi zachowaniami rynkowymi" współorganizowane przez kancelarię Linklaters.

Category: pl
Posted by: admin

Wykład wygłosił Sir Christopher Bellamy z biura Linklaters w Londynie, były sędzia Sądu Pierwszej Instancji Unii Europejskiej, oraz pan Grzegorz Materna, dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dyskutowano m.in. nt. zagadnień dotyczących środków koniecznych do usprawnienia sfery aktywności organu ochrony konkurencji niezwiązanej z nakładaniem kar i czy egzekwowaniu przestrzegania prawa konkurencji powinno towarzyszyć nakładanie kar. Podniesiona była również kwestia potencjalnego konfliktu obowiązków nakładanych na przedsiębiorców przez organy ochrony konkurencji z kompetencjami innych organów administracji publicznej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.


Nasz profil na stronie LinkedIn

PUBLIKACJE

„Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji. Prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach”, dr Jan Szczodrowski (wyd. Wolters Kluwer S.A., 2015)

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

c/o Dentons
Rondo ONZ 1, XXX piętro
00 - 124 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2019 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji