english

Aktualności

Polecamy

14 grudnia 2022 roku

2022-12-14


W dniu 14 grudnia 2022 roku w hotelu Hilton Warsaw City odbyły się pierwsze po długiej pandemicznej przerwie doroczne świąteczne warsztaty Stowarzyszenia.

Category: pl
Posted by: spk

W dniu 14 grudnia 2022 roku w hotelu Hilton Warsaw City odbyły się pierwsze po długiej pandemicznej przerwie doroczne świąteczne warsztaty Stowarzyszenia.  Gościem honorowym miał być pan Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale niestety wypadek losowy nie pozwolił mu do nas dołączyć.   Niemniej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystawił bardzo imponującą reprezentację, w postaci panelu składającego się z:

  1. Daniel Mańkowski, Dyrektor Departamentu Prawnego UOKiK;

  2. Adam Krukowski, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym w UOKiK;

  3. Marlena Boba, Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych;

  4. Marta Kruszka, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji;

  5. Marzena Błachnio, Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Koncentracji;

  6. Paweł Kuźma, Zastępca Dyrektora Departamentu Przewagi Kontraktowej;

  7. Artur Zwaliński, Zastępca dyrektora w Departamencie Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów.

Paneliści podsumowali miniony rok antymonopolowy i podzielili się z uczestnikami wiadomościami m.in. o planowanych nowych wytycznych, planach aktualizacji istniejących wytycznych, statusie implementacji dyrektywy ECN+ i możliwych rozwiązaniach w ustawie implementującej tę dyrektywę odnośnie do relacji między odpowiedzialnością karną za zmowy przetargowe a skutkami wniosków leniency.  Odpowiadali także na pytania uczestników, m.in. o planowane w nowelizacji rozwiązania dotyczące szczegółowego uzasadnienia zarzutów.  Po części oficjalnej odbył się koktajl. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji