english

Aktualności

Polecamy

3 listopada 2022 roku

2022-11-03


W dniu 27 października 2022 roku odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji poświęcone wydanym przez Prezesa UOKiK w dniu 9 grudnia 2019 r. „Wyjaśnieniom dla przedsiębiorców – Przeszukania UOKiK”, ze szczególnym uwzględnieniem zasady wolności od samooskarżania w postępowaniach w sprawach konkurencji prowadzonych przez Prezesa UOKiK.

Category: pl
Posted by: spk

Zasada wolności od samooskarżania dotychczas nie została wyrażona wprost w przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.  Tymczasem – obok zasady ochrony tajemnicy obrończej (legal professional privilege) – jest to być może jedno z dwóch najważniejszych w praktyce praw do obrony relewantnych w kontekście przeszukań organów antymonopolowych.  Jednocześnie nie sposób nie zauważyć wyrażanych od wielu lat w piśmiennictwie poglądów krytycznych wobec regulacji uprawnień dochodzeniowych Prezesa UOKiK w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Warsztaty poprowadziła pani dr Anna Mlostoń-Olszewska, adiunkt w Katedrze Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pani doktor specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, w tym w szczególności w ochronie konsumentów na rynku usług finansowych.  W 2019 r. obroniła pracę doktorską pt. "Wolność od samooskarżania w postępowaniach w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w świetle standardów ochrony praw podstawowych".  Praca ta uzyskała wyróżnienie INP PAN i w 2022 została nagrodzona w konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa konkurencji.

Prowadząca przedstawiła swoje uwagi do wyjaśnień Prezesa UOKiK i omówiła projektowane zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów pod kątem realizacji przez nie jej postulatów co do sposobu uregulowania praw przedsiębiorców w trakcie kontroli i przeszukań. Szczególną uwagę poświęciła przeszukaniom u osób zarządzających, zakresowi prawa UOKiK do odbierania wyjaśnień w trakcie przeszukania, podejściu organu do tzw. owoców drzewa zatrutego i wreszcie zasadzie wolności od samooskarżenia.

W trakcie dyskusji uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami z praktyk Urzędu w trakcie przeszukań.  Po części oficjalnej odbył się koktajl. 

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji