english

Aktualności

Polecamy

12 listopada 2020 roku

2020-11-12


W dniu 12 listopada 2020 r. odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (SPK) i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) poświęcone przeglądowi orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w okresie wrzesień 2019-sierpień 2020. Po raz pierwszy spotkanie odbyło się w formule wirtualnej.
Category: pl
Posted by: spk
Tematyką warsztatów było orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Najwyższego i Apelacyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach z zakresu ochrony konkurencji z lat 2019-2020. Przedstawione wyroki z tego okresu dotyczyły różnorodnych zagadnień prawa ochrony konkurencji i konsumentów, takich jak gun-jumping, definicja koncentracji, kary proceduralne, porozumienia wertykalne, zmowy przetargowe, przeszukania, terminy przedawnienia, przesłanka wpływu na handel między Państwami Członkowskimi, rozgraniczenie między ograniczeniami konkurencji ze względu na cel i ze względu na skutek, prawo do obrony, długość postępowań odwoławczych, wyniki pierwszych odwołań od decyzji UOKiK stwierdzających abuzywność postanowień, wyroki w związku z decyzjami stwierdzającymi naruszenie zik w obszarach podlegających nadzorowi wyspecjalizowanych organów (w szczególności w kontekście zarzutu naruszenia zasady ne bis in idem), wyroki SN dotyczące pojęcia dobrych obyczajów czy wreszcie model przeciętnego konsumenta.
Warsztaty prowadziły mec. Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Partner, Kancelaria Gessel, Wiceprezes UOKiK 2014-2017 i mec. Dorota Karczewska, radca prawny, Counsel, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, Wiceprezes UOKiK 2014-2019, a komentarz wygłosił dr hab. Maciej Bernatt, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Dyrektor CARS.
Na zakończenie warsztatów uczestnicy warsztatów toczyli ożywioną dyskusję na temat kwestii poruszanych w omawianym orzecznictwie.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji