english

Aktualności

Polecamy

21 marca 2013 roku

2013-03-21


W dniu 21 marca br. odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pt. „Sprzedaż wiązana i pakietowa jako potencjalne naruszenie prawa konkurencji – ekonomiczna i prawna analiza problemu”.

Category: pl
Posted by: admin

Głównym celem warsztatów było przeprowadzenie spójnej i kompleksowej analizy dwóch rozpowszechnionych praktyk przedsiębiorców – sprzedaży wiązanej i sprzedaży pakietowej. W celu realizacji tego zamierzenia, przedmiotowe praktyki zostały rozpatrzone zarówno poprzez pryzmat aktualnego stanu prawnego, stanowiska judykatury oraz doktryny prawnej, jak również za pomocą instrumentów dostarczanych przez nauki ekonomiczne. Warsztaty pomogły w określeniu rzeczywistej roli analizy ekonomicznej transakcji wiązanych przy ocenie grupowych i indywidualnych praktyk przedsiębiorstw, jak również kontroli koncentracji. Wszechstronna analiza transakcji wiązanych pozwala w konsekwencji na sformułowanie konkluzji, w tym postulatów de lege lata i de lege ferenda, które są niedostępne w przypadku prawnej interpretacji aktów normatywnych regulujących powyższe działania.

Warsztaty poprowadził pan Iwo Małobęcki, który jest studentem programu LL.M. Law and Economics na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego przy WPiA UW oraz członkiem Fundacji Instytut Etyki Prawniczej. W 2012 r. został jednym z laureatów konkursu 3rd Polish Law & Economics Conference w dziedzinie ekonomicznej analizy prawa oraz konkursu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską. Jego praca poświęcona ekonomicznej oraz prawnej analizie sprzedaży wiązanej i pakietowej otrzymała także wyróżnienie specjalne Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w tym konkursie. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z prawem konkurencji, własności przemysłowej oraz prawem autorskim.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji