english

Aktualności

Polecamy

7 czerwca 2018 roku

2018-06-07


Informujemy, że w czwartek, 7 czerwca 2018 r. odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji organizowane wspólnie z Kancelarią WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr pt. „Effective design & implementation of remedies in merger control & antitrust cases – practical comments from the Monitoring Trustee”.

Category: pl
Posted by: spk

Podczas warsztatów, bazując na wiedzy i doświadczeniu prelegenta, wypracowaliśmy praktyczne zasady konstruowania warunków w decyzjach koncentracyjnych, tak żeby były one skuteczne i pomocne. Wspólnie zastanawialiśmy się również, czy na gruncie polskiego prawa możliwe jest korzystanie z instytucji powiernika monitorującego oraz nad kierunkami rozwoju tej instytucji.

Wzrasta liczba członków ICN powołujących tzw. powierników monitorujących (ang. Monitoring Trustee), nadzorujących wypełnianie warunków nakładanych w postępowaniach koncentracyjnych czy też środków zaradczych stosowanych w postępowaniach antymonopolowych lub w wyniku badań rynku czy przyznania pomocy publicznej. Wiele typowych problemów związanych z wdrażaniem tych warunków i środków, które może trwać nawet do 20 lat, wymaga specjalistycznej wiedzy biznesowej. Dlatego też powołanie powiernika monitorującego odciąża organy antymonopolowe i umożliwia im skoncentrowanie się na bieżących sprawach. Członkowie ICN przyjmują różne podejścia do korzystania z usług powierników monitorujących. Różnice te stają się coraz bardziej zauważalne, ponieważ niejednokrotnie w jednej sprawie powstaje konieczność powołania powiernika monitorującego w kilku jurysdykcjach.

Warsztaty poprowadził pan Nasoul Gopal kierujący zespołem powierników monitorujących w firmie Smith & Williamson i wiodący ekspert w tej dziedzinie. Pan Gopal pracował na ponad 20 stanowiskach powierników monitorujących w UE i na świecie, a jego doświadczenie obejmuje wiele sektorów przemysłu, w tym lotnictwo, budownictwo, energetykę, usługi finansowe, służbę zdrowia, farmację oraz technologie i telekomunikację.

Środowisko praktyków prywatnych jest co do zasady zgodne co do tego, że aktualne przepisy polskiego prawa pozwalają UOKiK na stosowanie instytucji powiernika monitorującego - który byłby szczególnie przydatny w postępowaniach koncentracyjnych. Jest bowiem nadzieja, że zastosowanie tej instytucji ośmieliłoby Urząd do wydawania zgód warunkowych w sprawach, które teraz kończą się decyzjami zakazującymi koncentracji albo umorzeniem postępowania z powodu rozwiązania umowy stron z uwagi na przedłużające się postępowanie koncentracyjne.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji