english

Aktualności

Polecamy

28 marca 2018 roku

2018-03-28


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 marca 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji i konsumentów.

Category: pl
Posted by: spk

Kapituła przyznała wyróżnienie Stowarzyszenia pani Kamili Gąsior z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. „Podatek od sprzedaży detalicznej a pomoc publiczna dla przedsiębiorców”, napisaną pod kierunkiem dr. hab., prof. UMK Agnieszki Olesińskiej. Członkowie Kapituły docenili aktualność pracy, krytyczne podejście do tematu, umiejętne i rzetelne wykorzystanie źródeł, a także profesjonalną stronę edytorską pracy.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji nagrodę otrzymali:

1. Pan Mateusz Czerniak, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, za pracę Ochrona konkurencji a własność intelektualna na rynkach nowych technologii, napisaną pod kierunkiem dr. hab., prof. nadzw. UWr Jerzego Jacyszyna (I miejsce).

2. Pan Michał Maruszak, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę Istota prawna pomocy publicznej a regulacje dotyczące pomocy regionalnej zagadnienia wybrane, napisaną pod kierunkiem dr hab. Cezary Banasiński (II miejsce).  

3. Pan Andrzej Zinkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego za pracę Stosunek prawa konkurencji do prawa autorskiego na tle dopuszczalności kontroli antymonopolowej organizacji zbiorowego zarządzania, napisaną pod kierunkiem dr hab., prof. nadzw. Małgorzaty Sieradzkiej (III miejsce).

W konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów nagrodę otrzymali:

1. Pani Joanna Kubiak, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę Prawna regulacja mediacji w sporach konsumenckich, napisaną pod kierunkiem dr hab., prof. nadzw. UŁ Moniki Namysłowskiej (II miejsce).

2. Pan Maciej Otmianowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Homo Cognitivus vs. Oeconomicus ― model konsumenta w świetle dyrektywy konsumenckiej, której recenzentem był dr. Marcin Romanowicz (III miejsce).

Kapituła przyznała także dwa Wyróżnienia w obszarze konsumenckim:

1. Pani Julii Fontańskiej, absolwentce Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę Ochrona konsumenta na tle wybranych problemów prawnych z zakresu obrotu suplementami diety, której promotorem jest dr hab., prof. nadzw. UŁ Monika Namysłowska.

2. Panu Maciejowi Borkowskiemu, z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloński za pracę Niezgodność towaru z umową po nowelizacji Kodeksu cywilnego dokonanej ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Uwagi de lege ferenda pod kątem wyważenia interesów uczestników obrotu konsumenckiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Traple.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14197

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

Znajdź nas na Facebooku

PUBLIKACJE

„Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji. Prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach”, dr Jan Szczodrowski (wyd. Wolters Kluwer S.A., 2015)

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

c/o Dentons
Rondo ONZ 1, XXX piętro
00 - 124 Warszawa

e-mail: agnieszka.ostrowska@dentons.com

tel.: (22) 24 25 654
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2018 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji