english

Aktualności

Polecamy

28 marca 2018 roku

2018-03-28


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 marca 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji i konsumentów.

Category: pl
Posted by: spk

Kapituła przyznała wyróżnienie Stowarzyszenia pani Kamili Gąsior z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. „Podatek od sprzedaży detalicznej a pomoc publiczna dla przedsiębiorców”, napisaną pod kierunkiem dr. hab., prof. UMK Agnieszki Olesińskiej. Członkowie Kapituły docenili aktualność pracy, krytyczne podejście do tematu, umiejętne i rzetelne wykorzystanie źródeł, a także profesjonalną stronę edytorską pracy.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji nagrody Prezesa Urzędu otrzymali:

1. pan Mateusz Czerniak, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, za pracę Ochrona konkurencji a własność intelektualna na rynkach nowych technologii, napisaną pod kierunkiem dr. hab., prof. nadzw. UWr Jerzego Jacyszyna (I miejsce);

2. pan Michał Maruszak, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę Istota prawna pomocy publicznej a regulacje dotyczące pomocy regionalnej zagadnienia wybrane, napisaną pod kierunkiem dr hab. Cezary Banasiński (II miejsce);  

3. pan Andrzej Zinkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego za pracę Stosunek prawa konkurencji do prawa autorskiego na tle dopuszczalności kontroli antymonopolowej organizacji zbiorowego zarządzania, napisaną pod kierunkiem dr hab., prof. nadzw. Małgorzaty Sieradzkiej (III miejsce).

W konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów nagrody Prezesa Urzędu otrzymali:

1. pani Joanna Kubiak, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę Prawna regulacja mediacji w sporach konsumenckich, napisaną pod kierunkiem dr hab., prof. nadzw. UŁ Moniki Namysłowskiej (II miejsce);

2. pan Maciej Otmianowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Homo Cognitivus vs. Oeconomicus ― model konsumenta w świetle dyrektywy konsumenckiej, której recenzentem był dr. Marcin Romanowicz (III miejsce).

Kapituła przyznała także dwa wyróżnienia w obszarze konsumenckim:

1. pani Julii Fontańskiej, absolwentce Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę Ochrona konsumenta na tle wybranych problemów prawnych z zakresu obrotu suplementami diety, której promotorem była dr hab., prof. nadzw. UŁ Monika Namysłowska; oraz

2. panu Maciejowi Borkowskiemu, z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloński za pracę Niezgodność towaru z umową po nowelizacji Kodeksu cywilnego dokonanej ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Uwagi de lege ferenda pod kątem wyważenia interesów uczestników obrotu konsumenckiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Traple.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14197

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji