english

Aktualności

Polecamy

22 marca 2018 roku

2018-03-22


W dniu 22 marca 2018 r. odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pt.: "Orzecznictwo w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w 2017 r.".

Category: pl
Posted by: spk

Tematyką warsztatów było orzecznictwo Sądu Najwyższego i Apelacyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach z zakresu ochrony konkurencji z roku 2017. Przedstawione wyroki z tego okresu dotyczyły różnorodnych zagadnień prawa antymonopolowego, takich jak m.in.: ceny nadmiernie wygórowane, dystrybucja selektywna a ograniczenia sprzedaży internetowej; odmowa sprzedaży w świetle zakazu nadużycia pozycji dominującej; dyskryminacja cenowa (w kontekście rabatów, w tym relacja do art. 15 u.z.n.k.); przesłanki posiadania pozycji dominującej; czy kary za nieudzielenie informacji żądanych przez Prezesa UOKiK w trybie art. 50 u.o.k.k.

Zarówno w trakcie prezentacji, jak i na zakończenie warsztatów uczestnicy warsztatów toczyli ożywioną dyskusję na temat kwestii poruszanych w omawianym orzecznictwie.

Warsztaty prowadził dr hab. Konrad Kohutek - profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Prof. Kohutek specjalizuje się w prawie antymonopolowym i jest autorem ponad 200 publikacji (głównie z tej dziedziny), w tym drugiego wydania komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa - wrzesień 2014 r. (wspólnie z M. Sieradzką).

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji