english

Aktualności

Polecamy

22 marca 2018 roku

2018-03-22


Z przyjemnością zapraszamy na warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pt.: "Orzecznictwo w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w 2017 r.", które odbędą się w czwartek, 22 marca 2018 r. o godz. 16:30 (rejestracja uczestników od godz. 16:00) w siedzibie Stowarzyszenia tj. aktualnie w kancelarii Dentons, Rondo ONZ 1, piętro 30.

Category: pl
Posted by: spk

Tematyką warsztatów będzie orzecznictwo Sądu Najwyższego i Apelacyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach z zakresu ochrony konkurencji z roku 2017. Przedstawione wyroki z tego okresu dotyczą różnorodnych zagadnień prawa antymonopolowego, takich jak m.in.: dystrybucja selektywna a ograniczenia sprzedaży internetowej; odmowa sprzedaży w świetle zakazu nadużycia pozycji dominującej; dyskryminacja cenowa (w kontekście rabatów, w tym relacja do art. 15 u.z.n.k.); skutki decyzji zobowiązującej Komisji wobec orzekania przez cywilne sądy krajowe; przesłanki posiadania pozycji dominującej; kara za nieudzielenie informacji żądanych przez Prezesa UOKiK w trybie art. 50 u.o.k.k.

Wykład wygłosi dr hab. Konrad Kohutek - profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Prof. Kohutek specjalizuje się w prawie antymonopolowym. Autor ponad 200 publikacji (głównie w tej dziedziny), w tym drugiego wydania komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa - wrzesień 2014 r. (wspólnie z M. Sieradzką).

Wstęp na warsztaty jest wolny dla członków SPK, ale obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmujemy pod adresem mailowym spk@spk.com.pl.

Znajdź nas na Facebooku

PUBLIKACJE

„Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji. Prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach”, dr Jan Szczodrowski (wyd. Wolters Kluwer S.A., 2015)

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

c/o Dentons
Rondo ONZ 1, XXX piętro
00 - 124 Warszawa

e-mail: magdalena.pawlak@dentons.com

tel.: (22) 24 25 657
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2018 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji