english

Aktualności

Polecamy

7 listopada 2017 roku

2017-11-07


W dniu 7 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji współorganizowane z kancelarią Allen & Overy). Temat warsztatów dotyczył sfery prawa pomocy publicznej oraz zagadnień Testu prywatnego inwestora/ kredytora /wierzyciela i pytania Kiedy państwo działa w niezniekształconych warunkach rynkowych i jakie w tej materii prezentuje podejście Komisja Europejska oraz sądy unijne.

Category: pl
Posted by: spk

Państwa członkowskie coraz częściej angażują się w działalność przedsiębiorców z sektorów, których dotychczasowym regulatorem był rynek. Jakkolwiek różne są przesłanki inwestycyjnych decyzji państw, Komisja Europejska konsekwentnie stoi na stanowisku, że tylko inwestycje dokonywane na warunkach rynkowych nie wiążą się z ryzykiem udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej. W trakcie warsztatów przeanalizowane zostały m.in. sprawy ABN Amro (T-319/11), France Telecom (C-399/10, C-401/10 P, C-486/15 P, T-425/04) i Frucona (T-103/14, C-300/16 P). Przedstawiona została aktualna praktyka decyzyjna Komisji Europejskiej oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące koncepcji rynkowego działania państwa.

Spotkanie poprowadziła dr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska z kancelarii Allen & Overy, specjalistka ds. pomocy publicznej i zamówień publicznych w zespole prawa konkurencji i prawa europejskiego Allen & Overy, wykładowca w Akademii Energetyki Szkoły Głównej Handlowej i Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

 

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji