english

Aktualności

Polecamy

5 października 2017 roku

2017-10-05


W dniu 5 października br. odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji współorganizowane z kancelarią Dentons pt. „Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-413/14 P Intel v Commission”.

 

Category: pl
Posted by: spk

Wrześniowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Intel uczynił zadość postulatowi “bardziej ekonomicznego podejścia” w orzecznictwie antymonopolowym przynajmniej w jednym – dość paradoksalnym - aspekcie. Wyrok ten jest mianowicie niezwykle “ekonomiczny” w słowach – i to akurat w tej części, w której docenilibyśmy raczej mniej “ekonomiczne” podejście do redakcji tekstu. Lakoniczność i pytyjski język Trybunału wywołały istną eksplozję teorii spiskowych na temat implikacji tego orzeczenia. Czy potencjalny skutek rabatów lojalnościowych stosowanych przez przedsiębiorców o pozycji dominującej ostatecznie ma znaczenie (innymi słowy, czy fakty w sprawie mają znaczenie)? Jeśli tak, to na jakim etapie analizy? Czy też może takie rabaty są nadal naruszeniami “przez cel” - a jeśli fakty tego nie potwierdzają, to tym gorzej dla faktów? I co to właściwie jest “naruszenie przez cel” tak jak je rozumie Trybunał w sprawie Intel? Czyżby w artykule 102 Traktatu też było miejsce na regułę rozsądku ? Jak pogodzić orzeczenie Trybunału w sprawie Intel z wyrokiem w sprawie Post Danmark II? Last not least, czy wyrok w sprawie Intel to rewolucja, subtelna erozja podejścia formalnego, czy elegancki unik poprzez “proceduralne rozwiązanie materialnego problemu”?

Próbę odpowiedzi na te i inne pytania w trakcie warsztatów podjął James Venit, partner kancelarii Dentons (Bruksela), który reprezentował Intel w postępowaniu przed Komisją Europejską i przed Sądem.  Ostatecznie uczestnicy spotkania skonkludowali, że źródłem problemu jest błędne podejście unijnego prawa konkurencji do instytucji „naruszeń przez cel”.

Po części oficjalnej odbył się koktajl. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

 

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji