english

Aktualności

Polecamy

29 marca 2017 roku

2017-03-29


W dniu 29 marca br. odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pt.: "Orzecznictwo w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w 2016 r.".

Category: pl
Posted by: spk

Tematyką warsztatów było orzecznictwo Sądu Najwyższego i Apelacyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach z zakresu ochrony konkurencji z roku 2016. Przedstawione wyroki z tego okresu dotyczyły różnorodnych zagadnień z zakresu materialnego i proceduralnego prawa antymonopolowego, takich jak m.in.: decyzja zobowiązaniowa, tzw. nagie ograniczenia a zakaz nadużywania pozycji dominującej, obowiązek współdziałania w czasie kontroli Prezesa UOKiK, czy wysłanie e-maila jako praktyka uzgodniona w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE.

Prezentację przedstawił dr hab. Konrad Kohutek - profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Dr Kohutek specjalizuje się w prawie antymonopolowym. Autor ponad 180 publikacji (głównie w tej dziedziny), w tym drugiego wydania komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa - wrzesień 2014 r. (wspólnie z M. Sieradzką).

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji