english

Aktualności

Polecamy

18 lutego 2016 roku

2016-02-18


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18 lutego 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji i konsumentów. W tym roku konkurs został rozszerzony o prace doktorskie.

Category: pl
Posted by: spk

Kapituła przyznała wyróżnienie Stowarzyszenia panu Arturowi Szmigielskiemu z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: „Rabaty warunkowe udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w prawie konkurencji Unii Europejskiej. W kierunku bardziej ekonomicznego podejścia”, napisaną pod kierunkiem pana prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji nagrody otrzymali:

1. pan Mateusz Jaworski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za pracę pt. „Koncepcja kolektywnej pozycji dominującej a antykonkurencyjne praktyki kolektywne na gruncie prawa Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem dr. Michała Będkowskiego-Kozła (II miejsce).

2. pani Agnieszka Stenka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Kontrola koncentracji w orzecznictwie Prezesa UOKiK”, napisaną pod kierunkiem dr, hab. Cezarego Banasińskiego (III miejsce).

W konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów nagrodę otrzymała pani Angelika Papierkowska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego za pracę pt. „Zakaz reklamy niektórych produktów w polskim prawie konkurencji”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Steca, prof. UO.

Wyróżnienie otrzymała pani Agnieszka Wojciechowska z Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za pracę pt. „Ochrona praw konsumentów na terenie powiatu kieleckiego w latach 2008-2014”, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Jerzego Szczepańskiego.

Nagrody za najlepsze prace doktorskie w dziedzinie ochrony konkurencji otrzymali:

1. pani Katarzynie Kamińskiej z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozprawę „Ordoliberalizm i keynesizm - dwie sprzeczne koncepcje w polityce gospodarczej powojennych Niemiec”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Barbary Polszakiewicz, prof. UMK.

2. panu Bartłomiejowi Bidze z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, za pracę „Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Jerzy Hausner.

3. panu Antoniemu Boleckiemu z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę „Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Tadeusza Skocznego, prof. UW.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12211&news_page=1

Zdjęcia

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji