english

Aktualności

Polecamy

19 lutego 2016 roku

2016-02-19


W dniu 19 lutego 2016 r. odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pt.: "Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w 2015 r.".

Category: pl
Posted by: spk

Tematyką warsztatów było orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów z roku 2015. Przedstawione wyroki z tego okresu dotyczą różnorodnych zagadnień, takich jak m.in.: problematyka obiektywnego uzasadnienia zachowania dominanta, naśladownictwo cenowe, kompetencje delegatur Prezesa UOKiK, rodzaj decyzji a dopuszczalność nałożenia obowiązku jej publikacji, cechy konsumenta przeciętnego, sądowa kontrola stosowania kar pieniężnych, kwalifikacja stosowania kodeksu dobrych praktyk jako nieuczciwej praktyki rynkowej, status prawny uprawnionego z umowy ubezpieczenia (poszkodowanego).

Wykład wygłosili dr Małgorzata Sieradzka i dr hab. Konrad Kohutek. Dr Małgorzata Sieradzka jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie i adwokatem prowadzący Kancelarię Adwokacką MSW. Specjalizuje się w prawie antymonopolowym, konsumenckim oraz prawie zamówień publicznych. Autorka monografii, komentarzy oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Dr hab. Konrad Kohutek jest profesorem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Specjalizuje się w prawie antymonopolowym. Autor ponad 160 publikacji (głównie w tej dziedziny), w tym drugiego wydania komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa - wrzesień 2014 r. (wspólnie z M. Sieradzką).

 

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji