english

Aktualności

Polecamy

19 listopada 2015 roku

2015-11-19


W dniu 19 listopada 2015 r. odbyły się  warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pt.: "Implementacja Dyrektywy 2014/104/UE w Polsce".

 

Category: pl
Posted by: spk

W pierwszej części warsztatów pani sędzia Katarzyna Lis-Zarrias – Główny Specjalista-Sędzia w Wydziale Europejskiego Prawa Cywilnego Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości i członek zespołu ds. implementacji Dyrektywy 2014/104/ UE powołanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, przybliżyła dotychczasowe prace zespołu ds. implementacji Dyrektywy 2014/104/ UE, a w tym harmonogram prac, rozważane kierunki implementacji i zidentyfikowane dotychczas problemy.

Natomiast w drugiej części spotkania, członkowie grupy roboczej Stowarzyszenia pod przewodnictwem mec. Anny Gulińskiej przejęli inicjatywę.  Poszczególni członkowie omówili wybrane zagadnienia i pomysły na ich implementację w Polsce:

- temat ujawniania dowodów i dyscypliny dowodowej (art. 5 i 8 Dyrektywy) omówiła mec. Anna Cudna-Wagner z kancelarii Linklaters;

- zagadnienie dostępu do akt organów antymonopolowych i zakazów dowodowych, a w tym problematykę rozbieżności definicji (art. 6 i 7 Dyrektywy) przybliżyła mec. Anna Gulińska z kancelarii Dentons;

- kwestie związania sądu decyzją organu ochrony konkurencji (art. 9 Dyrektywy) zreferowała mec. Agata Ksionda z kancelarii Allen & Overy; a

- problematykę odpowiedzialność solidarna, a w tym ograniczeń związanych z małymi i średnimi przedsiębiorcami (art. 11 Dyrektywy) omówił mec. Przemysław Wierzbicki z kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni.

Po zreferowaniu każdego z tematów przez członków grupy roboczej sędzia Lis-Zarrias odniosła się do poszczególnych pomysłów i zreferowała uczestnikom warsztatów kierunki rozważane przez Komisję Kodyfikacyjną.  Zarówno w trakcie wystąpień prelegentów jak i na zakończenie warsztatów uczestnicy spotkania toczyli ożywioną dyskusję na temat implementacji Dyrektywy, a także szans i zagrożeń jakie ona niesie dla przedsiębiorców.

Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zanotowaliśmy obecność m.in. pani Bernadety Kasztelan-Świetlik, Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W sprawie dalszej działalności grupy roboczej informujemy, że grupa nie kończy działań. Przygotowaliśmy pisemne podsumowanie kwestii omówionych podczas warsztatów, które zostało przekazane sędzi Lis-Zarrias (poniżej skan pisma). Kolejnym krokiem będzie na pewno przygotowanie stanowiska SPK w ramach konsultacji społecznych projektu założeń ustawy implementującej Dyrektywę, po jego publikacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Decyzje odnośnie dalszych działań będziemy podejmować na bieżąco.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

 

 

   

Dokumenty na ten temat

SPK pismo do MS 11.01.16.pdf

Zdjęcia

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji