english

Aktualności

Polecamy

21 sierpnia 2015 roku

2015-08-21


Do Państwa wiadomości załączamy skany korespondencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Stowarzyszenia.

Category: pl
Posted by: spk

Zaproszenie do zgłoszenia uwag w ramach konsultacji społecznych oraz Stanowisko Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w sprawie Projektu wyjaśnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji