english

Aktualności

Polecamy

5 lutego 2015 roku

2015-02-05


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 5 lutego 2015 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji.

Category: pl
Posted by: spk

W tym roku Kapituła przyznała dwie nagrody i dwa wyróżnienia Stowarzyszenia: - pani Agnieszce Jabłonowskiej z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt.: „Opóźnianie wejścia na rynek generycznych produktów leczniczych na tle prawa patentowego oraz prawa konkurencji”, napisaną pod kierunkiem pani dr Moniki Namysłowskiej (I miejsce, wyróżnienie SPK) i panu Tomaszowi Kwaśniewskiemu z Kierunku Finanse i rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej za pracę pt. „Ocena siły rynkowej przedsiębiorstw w postępowaniach antymonopolowych” napisaną pod kierunkiem pana dr. Bartosza Targańskiego (II miejsce, wyróżnienie SPK).

Jury jednocześnie podjęło decyzję o nieprzyznawaniu III miejsca w konkursie.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów nagrody otrzymali:

1. pani Ewa Mazur z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt. „Kwalifikacja prawna ostrzeżeń wydawanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla podróżujących z punktu widzenia prawidłowości wykonania zobowiązania z umowy o świadczenie usług turystycznych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Fryderyka Zolla (I miejsce),

2. pani Agata Kukawka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za pracę pt. „Niedozwolone postanowienia umowne we wzorcach umów stosowanych przez banki”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Kępińskiego (II miejsce),

3. pan Konrad Kąkol z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt. „Przedkontraktowe obowiązki informacyjne”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego (III miejsce).

Dodatkowo przyznano wyróżnienie Prezesa UOKiK pani Iwonie Haczek w Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za pracę pt. „Klauzule abuzywne w umowach licencyjnych na korzystanie z programów komputerowych”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Moniki Jagielskiej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11474

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji