english

Aktualności

Polecamy

19 stycznia 2015 roku

2015-01-19


Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Prawa Konkurencji objęło patronat nad konferencją organizowaną przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS pt. „Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – najważniejsze zmiany i kierunki dalszej modernizacji”, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2015 r. w godz. 9:30 – 16:30 w Centrum Konferencyjnym UOKiK (Plac Powstańców Warszawy 1).

Category: pl
Posted by: spk

Celem konferencji jest krytyczne podsumowanie najważniejszych zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanych nowelą z 10 czerwca 2014 r. oraz przedyskutowanie oczekiwań związanych z jej stosowaniem, a także wstępna refleksja nad kierunkami i oczekiwaniami dalszej modernizacji ustawy, w tym podwyższenia skuteczności prawnej ochrony konkurencji i poziomu sprawiedliwości proceduralnej w jej stosowaniu oraz zwiększenia jej kompatybilności ze standardami unijnymi i światowymi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie CARS: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji