english

Aktualności

Polecamy

19 grudnia 2013 roku

2013-12-19


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19 grudnia 2013 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji.

Category: pl
Posted by: spk

Jury przyznało wyróżnienie Stowarzyszenia panu Bartłomiejowi Petrykowskiemu z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt.: „Program leniency w polskim prawie konkurencji”, napisaną pod kierunkiem pana dr. Andrzeja Powałowskiego. Regulamin konkursu przewidywał przyznanie ufundowanego przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji wyróżnienia pracy magisterskiej, która uzyskałaby najwyższe noty w następujących trzech kategoriach:

1. praktyczna przydatność tematu pracy dla zagadnień najbardziej aktualnych z perspektywy przedsiębiorców,

2. uwzględnienie ekonomicznych aspektów stosowania prawa konkurencji oraz

3. uwzględnienie aspektów prawnoporównawczych.

Praca pana Petrykowskiego zwróciła uwagę członków kapituły trafnym wyborem aktualnego tematu o dużym znaczeniu dla praktyków prawa antymonopolowego i elementami prawnoporównawczymi. Laureat wyróżnienia SPK wyszedł także poza opis instytucji i pokusił się o ocenę wad i zalet polskiego programu leniency.

Nagrody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymali:

1. pan Jan Polański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: „Instytucja ugód kartelowych w prawie Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem doc. dr. Rudolfa Ostrihanskiego (I miejsce),

2. pani Katarzyna Wiese z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt.: „Nadużywanie pozycji dominującej przez Organizacje Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi - Praca porównawcza prawa polskiego i niemieckiego z elementami prawa Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Pawła Podreckiego i prof. dr. hab. Michała du Valla (II miejsce),

3. pani Joanna Czesak z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę pt.: „Import równoległy w prawie farmaceutycznym jako zagadnienie publicznego prawa gospodarczego”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Leona Kieresa.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów nagrody otrzymali:

1. pani Zuzanna Marszałek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt.: „Ewolucja ochrony konsumenta i przedsiębiorcy przed reklamą wprowadzającą w błąd w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie polskim i francuskim”, napisaną pod kierunkiem dr Moniki Namysłowskiej (I miejsce),

2. ex aequo - pani Agnieszka Chudyba z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt.: „Ochrona konsumenta w prawie lotniczym Unii Europejskiej” (praca napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Biernata) i pan Tomasz Nowakowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt.: „Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy wkrótce po jej zawarciu” (praca napisana pod kierunkiem dr Magdaleny Rytwińskiej) (III miejsce).

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Jednocześnie zapraszamy studentów do udziału w kolejnej edycji konkursów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji i konsumentów odbędą się w 2014 roku. Do pierwszego z nich mogą się zgłaszać absolwenci wszystkich kierunków, do drugiego – wyłącznie absolwenci prawa i administracji. Stowarzyszenie będzie ponownie fundatorem nagrody specjalnej–wyróżnienia za pracę, która spełni wymogi nakładane przez Urząd, a dodatkowo swą tematyką obejmie praktyczny aspekt analizowanego problemu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej UOKiK. http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10763

Zdjęcia

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji