english

Archiwum

Polecamy

6 czerwca 2012 roku

2012-06-06


W związku z opublikowaniem przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 15 maja 2012 r. Projektu założeń projektu ustawy o zmianie Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r., reaktywowana została grupa robocza Stowarzyszenia ds. nowelizacji Ustawy. Grupa podzieliła pomiędzy siebie prace nad poszczególnymi zagadnieniami objętymi w/w projektem:

  1. kontrola koncentracji,
  2. Legal Professional Privilege,
  3. odpowiedzialność osób fizycznych za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk ograniczających konkurencję,
  4. instytucja dobrowolnego poddania się karze,
  5. kontrola i przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy,
  6. leniency,
  7. postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK,
  8. środki zaradcze,
  9. kary pieniężne i
  10. pozostałe zagadnienia.

W dniu 29 maja odbyło się na naszą prośbę spotkanie grupy roboczej z panią Prezes Krasnodębską-Tomkiel i zespołem legislatorów UOKiK. W trakcie spotkania każdy z podzespołów grupy roboczej zaprezentował pani Prezes po trzy najważniejsze uwagi do zagadnienia objętego projektem, którym zajmował się dany podzespół. Przedstawiciele Urzędu obecni na spotkaniu na bieżąco odpowiadali na nasze uwagi i podjęli w niektórych kwestiach szerszą dyskusje. Pozwoliło nam to lepiej dopracować nasze ostateczne stanowisko w sprawie projektu założeń nowelizacji. Uczestników spotkania uderzyła duża otwartość Urzędu na dyskusję i deklarowany przez panią Prezes cel "ucywilizowania standardów" przyświecający nowelizacji oraz dbałość o sprawiedliwość proceduralną i racjonalność procedury antymonopolowej.

Category: pl
Posted by: admin

Na tej podstawie grupa robocza sfinalizowała swoje stanowiska w odniesieniu do poszczególnych zagadnień objętych projektem. W trakcie prac uwzględniono także uwagi spływające indywidualnie od członków SPK niezaangażowanych bezpośrednio w prace grupy roboczej. Powstały w ten sposób materiał został w dniu 6 czerwca 2012 r. (tj. w terminie uzgodnionym z panią Prezes Krasnodębską-Tomkiel w trakcie spotkania w dniu 29 maja br.) przesłany do Urzędu. Poniżej publikujemy zdjęcia z wyżej wspomnianego spotkania z zespołem legislatorów UOKiK oraz skan [plik] stanowiska grupy roboczej przesłanego do Urzędu [zdjęcia].


Nasz profil na stronie LinkedIn

PUBLIKACJE

„Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji. Prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach”, dr Jan Szczodrowski (wyd. Wolters Kluwer S.A., 2015)

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

c/o Dentons
Rondo ONZ 1, XXX piętro
00 - 124 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2019 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji